Postanite prostovoljec

Postanite prostovoljec in se vključite v različne programe in projekte Zavoda Aktivna starost. V sklopu programa Prijatelja srca nudite družabništvo starejšim, ki stanujejo v domovih za starejše ali pa na svojem domu.

V sklopu Aktivnega dne lahko sodelujete pri dnevnih aktivnostih starejših in s tem prispevate k ohranjanju njihove samostojnosti, neodvisnosti in vključenosti v družbo.

Kaj je prostovoljstvo?

Zakon o prostovoljstvu definira prostovoljstvo kot »družbeno koristno brezplačno aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Poleg tega pa krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe«.

Kako postati prostovoljec?

V Zavodu Aktivna starost lahko prostovoljno delo opravlja vsak posameznik, ki je dopolnil vsaj 18 let starosti. Pomembno je, da je oseba, ki želi opravljati prostovoljno delo, obogatena tudi z naslednjimi pomembnimi osebnostnimi lastnostmi: odgovornost, empatija in občutek za delo z ljudmi.

Prostovoljci in prostovoljke Zavoda AS sklenejo formalen prostovoljski dogovor. Z dogovorom se Zavod AS in oseba, ki bo opravljala prostovoljstvo, dogovorita kakšno delo bo prostovoljec v sklopu Zavoda AS opravljal in na kakšen način. Prostovoljka oz. prostovoljec vzpostavi stik tudi s koordinatorjem prostovoljcev, ki mu je na voljo zmeraj, ko potrebuje podporo in pomoč pri svojem delu.

Katera dela lahko prostovoljec opravlja?

Prostovoljci se lahko vključijo v vse programe in projekte Zavoda Aktivna starost. V sklopu programa Prijatelji srca lahko nudijo družabništvo starejšim, ki stanujejo v domovih za starejše ali pa na svojem domu. V sklopu Aktivnega dne lahko sodelujejo pri dnevnih aktivnostih starejših in pripomorejo k zagotavljanju njihove samostojnosti, neodvisnosti in vključenosti v družbo.

Lahko delujejo tudi kot vaditelji in izvajalci delavnic za starejše, pomagajo pri organizaciji programov, delavnic in drugih dogodkov za starejše, pomagajo pri izvedbi varstva otrok in medgeneracijskega druženja, pri promociji in pridobivanju novih članov in prostovoljcev ter pri aktivnem ozaveščanju širše javnosti. Prav tako lahko vsak prostovoljec sam predlaga ideje za izvedbo dodatnih aktivnosti in izvedbo morebitnih novih projektov.