Dobro je vedeti

Če potrebujete nekaj pomoči na domu, obstaja veliko storitev, ki izpolnijo vaše želje. Mednje sodijo vsakodnevna gospodinjska opravila, dostava hrane, fizioterapija, pedikura ali frizer. Prav tako je na voljo tudi pomoč starejšim v denarni obliki.

Play Video

Pomoč starejšim v obliki denarnih in drugih dajatev oz. storitev do katerih ste morda upravičeni. Področje socialnega varstva pomaga posameznikom in skupinam, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje.

Če si želite preživljati čas v tretjem življenjskem obdobju bolj mladostno in s čim manj ovirami, je bistven poudarek na zdravem, aktivnem in dostojanstvenem staranju.