Miselne vaje

Za svoj spomin lahko največ naredimo kar sami, in sicer v največji meri z rednim izvajanjem treninga možganov. Priporočamo redno izvajanje aktivnosti za krepitev spomina oz. miselne vaje, ki so opisane v nadaljevanju. Na spodnjih povezavah si lahko prenesete tudi delovne liste z nalogami različnih težavnosti.

Play Video

Aktivnosti za krepitev kratkoročnega spomina

  • Branje odlomkov iz časopisov, revij in knjig in nato obnovitev prebranega.
  • Gledanje tv oddaj, poslušanje radia – kar je bilo videno in slišano obnoviti ali odgovoriti na vprašanja.
  • Obnoviti dogodek, ki se je pravkar zgodil.

Aktivnosti za krepitev dolgoročnega spomina

  • Recitiranje ali prepevanje pesmi in drugih že naučenih vsebin.
  • Opisovanje starih običajev.
  • Zapisovanje pravljic in zgodb, ki so nam jih povedali starši.

Aktivnosti za vzdrževanje besednega zaklada

1. ASOCIACIJE NA DOLOČENO BESEDO

KMETIJA: delo, domača hrana, krava, ličkanje, kmečka peč, košnja

2. POVEJTE ČIM VEČ BESED, KI SE ZAČNEJO NA ČRKI

ZR: zrklo, zrak, zrcalo, zrno, zrezek, zrelost

OZ: ozadje, ozdravitev, ozeblina, ozemlje, ozon, ozimnica, ozvezdje

3. NAPIŠITE BESEDE, KI IMAJO 5 ČRK, DRUGA NAJ BO R.

KRAČA, PROJA, VREME, ČREVO, GRIVA

4. IZ ČRK VIKTORIJA SESTAVITE NOVE BESEDE

Npr. kit, raj, kita, kivi, rovka, javor

5. POIŠČITE NASPROTJA

vesel – žalosten, hiter – počasen, poročen – samski, svetlolas – temnolas

6. IZBERITE ČRKO IN POVEJTE ČIM VEČ KRAJEV, ŽIVALI, DRŽAV NA IZBRANO ČRKO

Živali na S: slon, som, srna, sova, smokulja

Poklici na P: policist, pek, pismonoša, pediater, psiholog, pilot

7. POIŠČITE SOPOMENKE (BESEDE Z ENAKIM POMENOM)

pomlad – vigred, lekarna – apoteka, astma – naduha

8. REŠEVANJE KRIŽANK, REBUSOV IN UGANK

Aktivnosti za krepitev abstraktnega mišljenja in vidnih predstav

1. POIŠČITE KATERE ŽIVALI SE SKRIVAJO V ČRKOVNIH SKUPINAH

L I C A S I → LISICA

C A U M → MUCA

R A M O S D → MODRAS

2. KATERA BESEDA NE PAŠE ZRAVEN? ZAKAJ?

smreka hrast bor macesen

Slovenija Grčija Triglav Italija

maj torek petek sreda

3. NADALJUJTE ZAPOREDJE

2 4 6 8 …

3 6 9 12 …

7 11 15 19 23 …

4. RAČUNANJE IN PISANJE S SIMBOLI

Aktivnosti za krepitev pozornosti in koncentracije

1. V SPODNJEM BESEDILU PREŠTEJTE ČRKE E IN O

Maja in junija bomo v listnatih gozdovih naleteli na cvetoče šmarnice (Convallaria majalis). Rastlina ima velike zelene liste in zvončkaste cvetove. Pogosto jo sadimo tudi v vrtovih, saj dobro uspeva in se razmnožuje v senčnih delih vrta. Šmarnice so zelo strupene. Vsebujejo okoli 38 različnih srčnih strupov. Do zastrupitev prihaja predvsem zaradi zamenjave s čemažem, saj sta si rastlini podobni.

2. PO NAVODILIH IZDELAJTE ORIGAMI

3. V ZMEŠNJAVI ČRK POIŠČITE ŽIVALI

KANUJFGHUGHJFGSDIUJFSLONGHHJLJFGSORNGDJOPICAMFGKD

ŠJFHSJFSHFUHFVEVERICAJNFGSDJFNGJFDFJNUKFMKJKGDJGEFKS

DJGČAJKSFJDGUERFDJKHKOZAFGUERHIJEFJKUEPETELINRHGDJNVJ

4. POVEJTE BARVO NAPISA

5. POIŠČITE 6 RAZLIK