Kreativnost brez meja

Nosilec projekta: Zavod Aktivna starost so.p.

Partnerji v projektu: Občina Horjul, DEOS  Center starejših Horjul in Osnovna šola Horjul

Vrednost celotnega projekta: 19.561,04 EUR

Višina sofinanciranja: 7.789,76 EUR

Trajanje projekta: 1.9.2023 – 1.9.2024

Povzetek projekta:
Projekt bo vzpostavil model medgeneracijskega druženja skozi kognitivne delavnice, namenjene zmanjšanju demence. Poleg kognitivnih delavnic bodo izvedene različne dejavnosti izobraževanja, v katere bodo vključeni starejši in osnovnošolski otroci. V okviru projekta bo prikazano, kako medgeneracijsko druženje ob sočasnem izvajanju kognitivnih vaj, prilagojenih za starejše z demenco, pomembno vpliva na upočasnjevanje napredovanja te bolezni.

Najprej bo izvedena obsežna raziskava, katere cilj bo usposobiti posameznike na področju kognitivnih delavnic, namenjenih izključno zmanjševanju demence in medgeneracijskim aktivnostim. Prav tako bodo izvedene različne delavnice in medgeneracijski dogodki.

Ob zaključku projekta bo pripravljen priročnik (z izbranimi kognitivnimi vajami), ki bo predstavljen v drugih občinah in centrih za starejše. Ves čas trajanja projekta bo potekala promocija projekta.

 

Aktivnosti in cilji

Cilji:
– vključiti nove osebe različnih ranljivih skupin in ustvariti trajno sodelovanje med različnimi starostnimi skupinami

– vzpostaviti model sodelovanja in prispevati k večji solidarnosti v družbi in zmanjšati stigmo ranljivih skupin

– seznaniti javnost z aktivnostmi, ki vplivajo na upočasnjevanje napredovanja demence

Aktivnosti:
– raziskava in priprava kognitivnih vaj 

– izvajanje delavnic, izobraževanj in dogodkov

– priprava priročnika z izbranimi kognitivnimi vajami

Rezultati:
– usposobljenost posameznikov za izvajanje kognitivnih vaj

– povečanje medgeneracijskega sodelovanja

– priročnik z izbranimi kognitivnimi vajami

– večja informiranost javnosti o demenci