Demenca

Z besedo demenca opisujemo vsako stanje, za katerega je značilno izrazitejše zmanjšanje kognitivnih funkcij osebe. Zmanjšanje le teh vpliva tudi na sposobnost obvladovanja čustev, motivacijo, primerno družbeno vedenje in socialno vključenost. Stimulacija in ustrezne dejavnosti lahko pripomorejo k ohranjanju vključenosti in aktivnosti oseb z demenco, kar pomaga tudi pri ohranjanju kognicije ter uravnavanju razpoloženja in vedenja.

Play Video

Pomembno je ločiti med demenco in normalnim pozabljanjem, ki je popolnoma običajen del staranja. V nadaljevanju bomo predstavili več različic demence, prav tako pa tudi več različnih prvih znakov demence, saj le-ta prizadene različne dele možganov.

Sporazumevanje z osebo z demenco je drugačno od našega običajnega sporazumevanja z drugimi. Bistvenega pomena je, da je sporazumevanje tako besedno kot tudi nebesedno, saj oboje skupaj omogoča lažje sporazumevanje.

Osebam z demenco svetujemo ohranjanje čim večje možne samostojnosti in da se jih h temu tudi spodbuja. Še tako majhni uspehi namreč pripomorejo k sooblikovanju samozavesti osebe z demenco.

Umetnost lahko doprinese k izboljšanju počutja in dvigne raven kvalitete življenja.