Bivanje starejših na kmetiji

Namen bivanja na kmetijah je omogočiti spremembo lokacije bivanja ali pa s tem zagotoviti bolj ustrezno namestitev, če je vaša trenutna namestitev prevelika ali premajhna za vaše potrebe. Gre za odlično priložnost za starejše ljudi, ki so še dovolj samostojni in ne potrebujejo večje zdravstvene pomoči ampak le podporo in predvsem družbo. Bivanje na kmetiji priporočamo starejšim, ki si želijo nekaj drugačnega in novega.

Projekt “Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe (celo)dnevnega bivanja starejših na kmetiji” se izvaja v sklopu Javnega razpisa za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani. Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 80 odstotkov, in iz sredstev iz proračuna Republike Slovenije v višini 20 odstotkov in se izvaja od 17. 10. 2019 do 17. 10. 2022 in se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Takojšnje bivanje starejših na kmetiji

Nudimo možnost takojšnjih nastanitev starejših oseb na kmetiji. V okviru projekta »Identifikacija pogojev vključenosti uporabnika v programe dnevnega bivanja starejših na kmetiji« smo zagotovili dodatne namestitve starejšim osebam. Ponujamo vam celodnevno bivanje in dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil. Celodnevne namestitve za starejše omogočamo:

 • na kmetiji Grobelnik, ki se nahaja v okolici Sevnice;
 • na kmetiji Senior turizem, ki se nahaja v okolici Lenarta v Slovenskih goricah;
 • na kmetiji Cilenšek iz okolice Šempetra v Savinjski dolini, ki ponuja možnost dnevnega bivanja, izletov za skupine ter krajših nočitev.

Poleg daljše in krajše namestitve nudimo tudi prehodne namestitve za ljudi, ki čakajo na prosto mesto v katerem izmed domov po Sloveniji. Zavedamo se, da so čakalne vrste za domove dolge, kapacitete pa zasedene. Kmetija z namestitvami omogoča celodnevne namestitve in dnevne obiske na kmetijah starejšim od 65 let, ki ne potrebujejo pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.

Kaj vam nudimo

Z namestitvami želimo omogočiti starejšim ljudem, da v polni meri izkusijo življenje in s tem zamaknejo namestitev v institucije oz. domove. Bivanje starejših na kmetiji omogoča tudi kratkotrajne počitniške namestitve, kar jim omogoča oddih ali začasno spremembo okolja. Sama dolžina namestitve je odvisna vaših želj in potreb.

Poleg tega omogočamo namestitve z aktivnostmi, ki spodbujajo njihove sposobnosti ter jim podaljšujejo kvaliteto življenja. Na kmetijah se z nastanitvijo izvajajo različne aktivnosti, ki se jih bodo osebe lahko udeležile po svojih željah. Kmetije so povezane s podjetjem DEOS, d.o.o. in Zavod Aktivna starost so.p. ter posledično z vsem njihovim strokovnim osebjem.

Kapacitete kmetije omogočajo bivanje do 6 oseb naenkrat, kar omogoča v uporabnika usmerjeno izkušnjo. V ponudbo na kmetiji je vključeno bivanje v urejeni eno ali dvoposteljni sobi, različne aktivnosti na kmetiji po lastnih željah in interesih ter trije obroki hrane dnevno. Tekom bivanja uporabnikom ponujamo spremljanje njihovega zdravstvenega stanja, izobraževanja na področju aktivnega staranja in storitve dietetike.

Na kmetiji se lahko izvajajo tudi dejavnosti in aktivnosti, ki se jih starostnik udeleži po lastni želji. Starostniku pomagamo pri urejanju dnevnih aktivnosti s predlaganimi znamenitostmi v okolici, ki jih lahko razišče.

Z nastanitvijo pridobite:

 • večjo kakovost življenja v starosti;
 • rešitev stanovanjske problematike;
 • prijaznejše bivalno okolje kot v institucijah;
 • druženje;
 • medsebojno pomoč pri vsakdanjih opravilih;
 • občutek doma, pripadnosti, varnosti in koristnosti;
 • kvalitetno, doma pridelano prehrano;
 • organizirano pomoč, druženje in nova prijateljstva.

Za prijavo nas kontaktirajte.

Več o projetku

Projekt koordinira družba DEOS d.o.o., v sodelovanju s projektnimi partnerji: Zavod Aktivna starost, so.p. ter nosilci kmetijske dejavnosti Matjaž Mohorko, Slavka Grobelnik in Anja Skale. Projekt se izvaja od 17. 10. 2019 

Glavni cilj projekta je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:

 • celodnevnega bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo) ter
 • dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 88.109 Drugo socialno varstvo)

Dodatni cilji projekta:

 • opredelitev smernic, ki definirajo osnovne pogoje za izvajanje novo oblikovanih programov, ki se bodo na kmetijah izvajale v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
 • oblikovanje vstopnih pogojev za celodnevno bivanje starejšega na kmetijah;
 • opredelitev načinov in metod spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji v okviru navedenih dopolnilnih dejavnosti;
 • opredelitev načinov in metod prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.

Ključni načrtovani rezultati projekta:

 • Oblikovane smernice, ki bodo definirale vstopne pogoje za (celo)dnevno bivanje starejšega na kmetijah, načine in metode spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji ter načine in metode prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.
 • Opredeljeni vstopni pogoji za (celo)dnevno bivanje starejših od 65 let v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
 • Opredeljeni načini in metode spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji.
 • Opredeljeni načini in metode prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.
 • Pomembne povezave:

  – Evropska komisija, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

  – Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020